Fotoklub MKS Nová Paka

Fotoklub MKS Nová Paka je dobrovolným sdružením fotografů a zájemců o fotografii či video starších 15 let ochotných se scházet v Nové Pace.
Funguje pod záštitou MKS a řídí ho pětičlenná rada v čele s předsedou a zástupcem. Volba předsedy a zástupce je vždy v jiný rok, aby bylo zajištěné fungování klubu. Dalším orgánem je tříčlenná revizní komise. Veškeré funkce jsou dobrovolné a jsou do nich voleni členové na výroční členské schůzi fotoklubu. Nejvyšším orgánem je valná hromada.
Nejsou stanoveny žádné členské poplatky, financování je řešeno z příspěvků členů na různé účely / náklady se dělí mezi členskou základnu/, dále dary sponzorů, příspěvky od MÚ, podporou od MKS .
Právem a povinností členů je účastnit se pravidelných schůzek, výstav a dalších akcí fotoklubu a podílet se na přípravách těchto činností. Minimálně jednou za dva roky se zúčastnit společné akce, pravidelně komunikovat po internetu, navštěvovat schůzky fotoklubu apod. Každý člen má právo vznášet návrhy a připomínky, půjčovat si časopis a další společné věci, vystavovat ve skříňce klubu a na webových stránkách. Členové fotoklubu se scházejí pravidelně 1x za čtrnáct dnů, v učebně MKS. Většinou od 17 nebo 18 hod. a to ve čtvrtek. Změny jsou možné.
Srdečně mezi sebe zveme zájemce o fotografii a fotografování.

Miroslav Suchánek

                                         

předseda: Suchánek Miroslav, další volby v r. 2025
zástupce: Herbrych Vladimír, archivář, další volby 2024
správce webu: Miroslav Suchánek
mapové okruhy: Bureš František, Festa Josef
revizní komise:
předseda: Albrecht Jiří
člen: Maglen Jan
člen: Tejchman Jiří

Miroslav Suchánek

                                         

GDPR

 

Zpracování osobních údajů členů Fotoklubu MKS Nová Paka v souvislosti 

s nařízením Evropského parlamentu o ochraně osobních dat  2016/679  

(General data protection regulation – GDPR)

 

 

 
1. Účel zpracování.

- Účelem je kontinuální vedení klubového archivu, elektronická komunikace se členy a zajištění fungování klubu.
- Údaje jsou získány z osobního listu člena fotoklubu autorizovaného jeho podpisem.
- Všechna data v elektronické podobě jsou uložena u předsedy, archiváře, správce webu a v archivu.
- Tištěná data jsou uložena v archivu fotoklubu.
- O vyřazení člena z databáze lze požádat písemnou formou.
2. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je předseda, archivář a správce webu fotoklubu.

3. Zabezpečení elektronické databáze je řešeno pomocí šifrované složky zabezpečené heslem, tištěná databáze je uložena pod zámkem ve speciální schránce v archivu.
4. Členové souhlasí s používáním  e-mailové adresy, jména a příjmení v seznamu členů Fotoklubu MKS Nová Paka, kde budou součástí skupinového adresáře (mimo šifrovanou složku) používaného pouze k hromadnému informování členů Fotoklubu MKS Nová Paka o klubové činnosti. Souhlasím s uváděním jména a příjmení u mých fotografií včetně jejich použití  při výstavách, ve vývěsní skříňce nebo webových stránkách fotoklubu, při klubových výstavách a v soutěžní kolekci MO ČR, včetně CD, budou- li moje fotografie jejich součástí.Kontakní údaje:
Předseda -          MSfoto@seznam.cz            Miroslav Suchánek- U Studénky 1299, 50901 Nová Paka
       Archivář -             v.herbrych@seznam.cz     Vladimír Herbrych- E. Krásnohorské 889, 50901 Nová Paka
Správce webu - MSfoto@seznam.cz            Miroslav Suchánek- U Studénky 1299, 50901 Nová Paka