Součastné století

Klub fotografů amatérů v Nové PacePočátek 21. století

 Počátkem roku 2000 přivítal klub krátce dva nové členy. Petra Kalivodu a Petra Poláška.
Kolem roku 2001 postihla klub členská krize. Po výzvách na městských internetových stránkách přicházejí do klubu Miloš Ježek a Josef Prantl ml. Oslabená členská základna s vypětím všech sil, i přes nedostatečnou podporu zřizovatele a radnice, zvládla v roce 2002 uspořádat pořadatelství soutěže MOČR, nicméně tím vším unavený a otrávený předseda Jiří Čejka rázně skládá funkci a omezuje veškeré své aktivity. Do klubu se vrací Milan Pešek a krátkodobě vstupuje Radek Kašpar.  
Po opětovných diskusích o bytí či nebytí klubu volí členové do svého čela Miroslava Suchánka a s ním i jeden cíl. Udržet v činnosti jeden z posledních fotoklubů v okrese. Po příchodu nových zájemců o členství Aleny Horákové (působila jen krátce), Vládi Herbrycha a Ing. Šárky Sedláčkové  v roce 2003 se situace začíná zvolna lepšit.    Na vyhodnocení soutěže MOČR odjelo do Brumova-Bylnice početné zastoupení klubu dvěma automobily. Pačáci se stali nejpočetnější výpravou, vzbuzující u některých kolegů až mírnou závist.
Novinkou roku 2004 byla možnost pořádat fotografické výstavy v soukromé galerii Aurum, provozovatele MUDr. Vratislava Čermáka. Otevřený aktivní kolektiv, pořádající po letech opět společná fotografování v krajině, přitáhl další zájemce, kterými byli: Pavel Hörst a po letech opět bývalý předseda Zdeněk Čejka.
V roce 2005 navštívili nejaktivnější členové Kalské údolí plné kvetoucích bledulí a uspořádali výlet do Prahy na Interkameru. Na vyhlášení výsledků MOČR odjeli opět v bohatém zastoupení do vzdálené Olomouce. Výsledky pak byly prezentovány na společném posezení v Novopackých sklepích, čímž byla založena nová tradice – ukončení sezóny před prázdninami. Díky ochotě a aktivitě Ing. Šárky Sedláčkové vyjeli zájemci na domluvenou prohlídku hřebčína v Kladrubech nad Labem, díky ochotě Lukáše Hejtmana, DiS., byly koncem roku zprovozněny první internetové stránky klubu. Novými členy se kromě Lukáše Hejtmana, DiS. stali ještě: Jakub Koudelka, Ondřej Myšík a Bohuslav Prachař.
Koncem září roku 2006 odjeli zájemci Zdeněk Čejka již s digitální zrcadlovkou, Vláďa Herbrych, Miroslav Suchánek a Jiří Tejchman na prodloužený víkend do Rejštejna na Šumavu. Počátkem listopadu byl klub nucen na žádost restituenta odstranit vývěsní skříňku z budovy bývalé prodejny knih, údajně kvůli obnově fasádní omítky. Žádost klubu u svého zřizovatele s řešením nastalé situace bylo
zcela bez reakce. Klub tak přišel o plochu, kde se prezentovali jednotliví členové, ale i kde informoval o svých aktivitách. Díky ochotě bývalého člena Ing. Bohuslava Pecha klub získal možnost prezentace na internetových stránkých s mnohem větší kapacitou dat. Klub posílili noví členové: Jaromír Hanuš, Miloš Pospíšil, Mgr. Aleš Tomčík, Jaromír Tůma a po letech opět MUDr. Marian Jirásko.
O rok později, v roce 2007, se podařilo předsedovi Miroslavu Suchánkovi dojednat pronájem části výlohy na podloubí, jako náhradu klubové vývěsní skříňky.    Jelikož se podzimní výlet na Šumavu vydařil, byla vybrána další lokalita, tentokrát v okolí Liptovské Mary na Slovensku. Termín v sobě opět zahrnoval svátek Sv. Václava a tak byla zahájena fotografická tradice „Svatováclavských plenérů“. Týden převážně krajinářského fotografování v předem vybrané lokalitě Čech, Moravy, Slezka ale i Slovenska. Klub posílili: Ing. Stanislav Janda a Tomáš Stránský.
  Při oslavách domělého 75. výročí založení fotoklubu v roce 2008 byla vyhlášena fotosoutěž pro mládež s názvem „Mladýma očima“. Soutěž měla 2 kategorie. A – 0-13 let, B – 13-20 let. K slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže došlo při vernisáži klubové výstavy v galerii Aurum. Do klubu našli cestu: Jan Hrubý a Radek Valtera.
  Po dalším plenéru, odehrávajícím se v Českém středohoří v roce 2009, byla na členské výstavě v malém sále odpremiérována jedna novinka v podobě na plátno promítané krátké smyčky, seznamující návštěvníky s klubovým životem a společnými akcemi. Výstavu ještě obohatila ukázka novoročenek ze sbírky Miroslava Suchánka a dokumentární fotografie z listopadových událostí v Nové Pace od Zdeňka Kudrnáče st.. Do klubu se po letech vrátil Jiří Kracík a nově vstoupil Petr Šulc z Jičína.

 
  10. léta 21. století

  V roce 2010 vystavovali v Městské knihovně v Nové Pace svoji tvorbu zaměřenou na „Tajemství detailu“ Ing. Šárka Sedláčková a Lukáš Hejtman, DiS. Deštivý plenér tentokrát proběhl v Orlických horách. Díky Petru Šulcovi se měl klub možnost představit návštěvníkům Masarykova divadla v Jičíně. Fotoklub začali navštěvovat: Josef Festa, Jakub Müller a po letech opět Jiří Vagenknecht.
Na výroční členské schůzi v roce 2011 byla založena nová tradice. Oslava kulatin dlouholetých členů. Tím prvním byl předseda Miroslav Suchánek. Zdeněk Čejka poodhalil veřejnosti svůj archiv, když uspořádal v malém sále výstavu s názvem „Nová Paka včera a dnes“. Jen díky aktivitě členů Zdeňka Kudrnáče st., Josefa Festy a Františka Vopršala byla založena v cukrárně U Petrů „malá výstavní galerie“. Tito tři autoři se zhruba v měsíčních intervalech představovali veřejnosti se svojí
tvorbou. Účastníky Svatováclavského plenéru přivítalo kouzelné Českosaské Švýcarsko. Novým členem se stal Vítěslav Šmera z Rudníku.
  Po úspěšné výstavě Zdeňka Čejky bylo i v roce 2012 uspořádáno pokračování, tentokrát s názvem „Co odnesl čas“.    Na základě kvalitně vedených webových stránek byl klub osloven „Občanským sdružením Pocidliní“, provozujícím zámek Sloupno u Nového Bydžova, nabídkou uspořádání výstavy fotografií v zámeckých prostorách. Klub ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ v Nové Pace tedy zahájil svoji výstavní činnost na zámku. Tak se zrodila oboustranná spolupráce fotoklubu a  Občanského sdružení Pocidliní, jehož první krok připomíná povedený výstavní katalog z „dílny“ Ing. Šárky Sedláčkové . Malá výstava se uskutečnila i na chodbě ZUŠ, kde byly vystaveny fotografie z plenéru v Českosaském Švýcarsku. Na účastníky plenéru čekala Pálava a na všechny členy pak spousta práce a starostí s poředatelstvím MOČR. Zároveň se podařilo z virtuální „Síně slávy“ učinit hmatatelnou „Knihu osobností“ s prvním oceněným Jiřím Bartošem a přidat hned druhého, Karla Málka. Díky ochotě Milana Peška se mohli všichni členové převléci do jednotných triček s logem fotoklubu a přičichnout si k voňavým fotostromečkům.
Rok 2013 se už nesl plně v duchu oslav domnělých osmdesátin klubu. Ty byly zahájeny výstavou historických fotografií s názvem „Fotografie od našich otců, dědů a pradědů“. Pokračovalo se soutěží pro veřejnost s názvem „Novopacký rok s foťákem“. Následovalo úspěšné dvoudenní vyhodnocení MOČR. V místní knihovně se veřejnosti představili kolegové Jakub Müller a Radek Valtera s fotografiemi krajin a portrétů. Svatováclavský plenér zlákal účastníky podruhé na Slovensko a členská výstava v prosinci byla obohacena promítáním smyčky, blíže představující členy a členky fotoklubu. K dispozici všem zájemcům pak byl vkusný katalog, vytvořený k výstavě fotoklubu, od Josefa Festy. Díky všem těmto aktivitám byl fotoklub nominován na cenu „Jivínský Štefan“ za dlouhodobé zásluhy. Do klubu po letech opět našel cestu Jiří Albrecht a nově přistoupili Jiří Groh a David Ringel.
Na jaře roku 2014 byla na zámku Sloupno podruhé instalována výstava fotografií, tentokrát v prostorách hlavní chodby. Josef Festa k této příležitosti vytvořil další ze svých vkusných katalogů. Na přelomu srpna a září se v novopacké knihovně představil veřejnosti Vláďa Herbrych s aktuální tvorbou, černobílými fotografiemi doplněnými autorskými verši. Na vyhodnocení MOČR v Hejnicích zaznamenal klub velký úspěch v podobě 3. místa. Svatý Václav i tento rok dopřál účastníkům plenéru ochrany a zádumčivé atmosféry v Krušných horách. V listopadu přivítali členové na schůzce bývalého předsedu pana Arnošta Kořínka, který klubu věnoval své paměti z období, kdy klubu předsedal, a několik dokumentů z této doby. Tím byl učiněn důležitý impuls k zahájení zpracovávání historie od založení klubu po
současnost. Novými členy se stali: krátce Jan Číla, dále pak Michal Krátký a Zuzana Plecháčová, později Hlušičková.
K   příležitosti osmdesátin pana Zdeňka Kudrnáče st. mu bylo na vernisáži členské výstavy v roce 2015 jako prvnímu uděleno čestné členství Fotoklubu MKS Nová Paka za dlouhodobý aktivní přístup, budování fotoarchivu proměn města a práci s mládeží. V dubnu se někteří zájemci klubu zúčastnili zájezdu do Kladrub nad Labem na závody světového poháru spřežení. V městské knihovně se nejen čtenářům představili svými fotografiemi Miroslav Suchánek a Jiří Tejchman. Po obhajobě 3. místa v soutěži MOČR zavítali někteří zájemci na Svatováclavský plenér do jižních Čech a „České Kanady“. V prosinci se podařilo Jakubu Müllerovi vybojovat první místo v celostátní soutěži s názvem „Miluju české hory“.  
 I  v roce 2016 odstartovala vernisáží další výstava na zámku Sloupno za hudebního doprovodu Řehečského kvarteta. Díky filmaři Karlu Pokornému se někteří členové zúčastnili 41. ročníku ekologického festivalu v Uherském Hradišti a soutěžili na téma „Týká se to také tebe“. Nejlépe si z klubu vedl oceněný Jiří Albrecht. Na vyhodnocení soutěže MOČR v Blatné bylo co slavit. Klub si po reklamaci špatně uvedených výsledků odvezl nádherné 2. místo. Tradiční plenér se tentokrát konal v Nízkých Jeseníkách a na Slezské Hartě. Druhé místo nakonec obsadil klub i v soutěži pořádané časopisem Foto-Video. Skvělou sezónu s fotoklubem oslavily i 3 nové členky. Jiřina Dundová, Lenka Knapová a Zuzana Koutová.
Další čestné členství fotoklubu bylo uděleno v březnu 2017 mnohaletému předsedovi Jiřímu Čejkovi za celoživotní přínos fotoklubu a shromažďování historických dokumentů. Po dohodě kastelána zámku Sloupno Jiřího Draštíka s předsedou Miroslavem Suchánkem se bienále výstav na zámku od roku 2017 koná za účasti několika fotoklubů pod společným názvem „Fotografie na zámku“. Hlavním koordinátorem a patronem se stal Miroslav Suchánek a prvního ročníku se zúčastnilo 5 fotografických uskupení. Vyhodnocení soutěže MOČR proběhlo ve vzdáleném Brumově-Bylnici a bylo opět dvoudenní. Napínavý průběh přinesl šokující výsledek. Novopacký fotoklub po 43 letech soutěžení dokázal poprvé zvítězit a zapsat se tak na podstavec putovního poháru. Svatý Václav tentokrát doprovázel účastníky plenéru do „zapomenutého“ pohraničí a Lužických hor. Novými členy se stali: František Bureš, Ing. Vlastimil Hrnčíř a Veronika Müllerová.
Na únorové členské výstavě 2018 měli návštěvníci možnost vidět putovní pohár MOČR a byli informováni o tom, že se klubu podařilo zvítězit i v celostátní soutěži časopisu Foto-Video. Byla to skvostná sezóna. Klub uspořádal zájezd do Liberce na velmi zajímavou výstavu fotografií „Sudek, Funke, Drtikol...“ Odpoledne bylo věnováno fotografování v oblasti liberecké přehrady. V Městské knihovně Nová
Paka se představil veřejnosti Jiří Čejka se svou kolekcí „Víno ve fotografii“. Na každoročním „Ukončení sezóny“ před letními prázdninami, vyhlásily členky Lenka Knapová a Zuzana Koutová interní soutěž na téma „Plasty kolem nás“. Soutěž byla vyhlášena na dva měsíce s tím, že každé následující dva měsíce bude vylosováno nové téma a soutěžní příspěvky budou zveřejňovány na klubových stránkách. Svatováclavský plenér uvítal účastníky v krajině ladných křivek „Moravského Toskánska“ u Kyjova. Řady členů posílili: Petr Holub, Pavel Pekárek a Hanna Uhríková.
 Druhého ročníku výstavy „Fotografie na zámku“ se v květnu 2019 zúčastnilo 6 fotografických sdružení a díky ochotě Josefa Festy si odnesli opět vkusný katalog, tentokrát velikosti A4. Vyhodnocení soutěže MOČR tentokrát proběhlo v režii kolegů z Desné. Kromě zajímavého vědomostního kvízu byla pro účastníky připravena i beseda s lektorem noční fotografie Jakubem Müllerem a mnozí využili možnosti nočního fotografování na protržené přehradě. Z Desné si fotoklub odvezl opět nádherné 2. místo. Svatováclavský plenér odvál účastníky po letech opět na Šumavu, tentokrát do oblasti Churáňova. Třicetileté výročí listopadu 1989 bylo připomenuto malou výstavou fotografií Zdeňka Kudrnáče st. v Gernatově domku. Kvůli prodeji bloku domů v Mikulášské ulici byla ukončena činnost „malé výstavní galerie“ v cukrárně U Petrů. S blížícím se výročím oslav devadesátin klubu byla na pravidelné členské výstavě vyhlášena soutěž nejen pro veřejnost „Paka fotografická“. Účastnit se tentokrát mohli ve své kategorii i členové fotoklubu, všichni pak v tématu 1 „Život v NP se všemi krásami a problémy“ a 2 „NP jako výtvarná inspirace“. Novým členem se stal Ing. Bedřich Kotek.
 
    20. léta 21. století
 
  Rok 2020 byl velmi poznamenán omezeními plynoucími z bezpečnostních opatření na zamezení šíření nemoci covid 19. Od března byla veškerá činnost klubu přenesena pouze na web, e-mail či facebook. Podle odhlasovaného rozvrhu byla v činnosti pouze klubová skříňka na podloubí. V uvolněném mezidobí od jara do podzimu stihli členové pouze zakončit sezónu, instalovat výstavu fotografií v Masarykově divadle v Jičíně, uskutečnit zájezd do Hejnic a po letech opět na Svatého Václava zajet na týdenní krajinářský plenér do Českého středohoří. Vyhlášení výsledků MOČR tentokrát proběhlo až na podzim v Praze a klubu se podařilo obhájit nádherné 2. místo. Chystaná členská výstava byla nakonec zrušena, výběr fotografií do soutěžní mapy i následné bodování již probíhalo pouze elektronicky. Novým členem se stal Jan Šmákal. Fotoklub ale utrpěl i citelnou ztrátu. Do fotografického nebe odešli nečekaně kolegové: Jan Hendrych,
který byl členem od roku 1971 a Jiří Čejka, který působil v klubu asi od roku 1969, z toho 19 let na postu předsedy.
     V lednu 2021 předseda Miroslav Suchánek dočasně přebral funkci správce webu a vytvořil prozatimní klubové stránky na adrese: https://fotoklubnova-paka.webnode.cz. Během února byly zveřejněny výsledky soutěže „Paka fotografická“ a ukázky snímků byly díky předsedovi uveřejněny ve vývěsních skříňkách a plakátovacích plochách po celém městě. Město Nová Paka vydalo publikaci archiváře Vláďi Herbrycha o historii fotoklubu k jeho 90 výročí založení. Počátkem května byly na zámku Sloupno instalovány výstavy již III. ročníku bienále „Fotografie na zámku“. Festivalu se spoluúčastnili kluby z Desné, Hejnic, Trutnova, Hradce Králové a Náchodska. Chodbu pak ozdobilo společné téma „Zámky v křivkách“. Josef Festa k výstavě vytvořil opět vkusný katalog. V období července a srpna kolega Jiří Albrecht vystavoval v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně velkoformátové fotografie tištěné na plátno. Z vyhodnocení 60. ročníku MOČR, které bylo tentokrát v režii fotoklubu Air-Zoom Praha, si fotoklub MKS Nová Paka po opravě chybných výsledků nakonec přivez fantastické vítězství. Svatováclavský plenér proběhl na rozsáhlém území Českomoravské vrchoviny v počtu 4 účastníků. Na listopadové členské výstavě v malém sále MKS byla odprezentovaná vítězná kolekce fotografií MOČR, včetně putovního poháru. Rovněž byli odměněni vítězové soutěže „Paka fotografická“ a na závěr bylo uděleno čestné členství bývalému předsedovi Arnoštovi Kořínkovi za jeho četné celoživotní fotografické aktivity. V polovině listopadu se zástupci klubu zúčastnili série fotografických výstav v Hradci Králové. Na vernisáži výstavy fotografické soutěže Premiéra byl oceněn Miroslav Suchánek, vystaveny byly i fotografie Jana Maglena a Jiřího Albrechta. Kvůli nuceným uzavírkám způsobeným pandemií covid-19 byla výstava fotografií našeho fotoklubu v jičínském divadle prodloužena do konce roku 2021.

Díky finanční podpoře MKS Nová Paka mohl předseda Miroslav Suchánek během ledna 2022 zprovoznit zcela nové, kapacitou dat vyhovující, webové stránky klubu. Příznivá situace a možnost se opět scházet umožnily, počátkem března, uspořádat odloženou výstavu v Městském muzeu Nová Paka s názvem „Fotoklub 90let“. Na vernisáži záznam pořídil a na klubové stránky zpracované video poskytl Josef Festa. Z důvodu zachování objektivity hodnocení byl i letošní ročník soutěže MOČR bodován až do konce soutěže individuálně, elektonicky. Vyhlášení výsledků proběhlo u kolegů v Jaroměři, kde jsme získali 7 místo. Součástí vyhodnocení byla možnost fotografování v opuštěném objektu kasáren v Josefově. V polovině června proběhlo slavnostní ukončení sezóny v restauraci KZ, kde bylo odhlasováno přeřazení některých dlouhodobě neaktivních členů mezi příznivce. V červenci byl uspořádán pro zájemce fotografický výlet do Jizerských hor a Lázní Libverdy. Autorskými výstavami se letos v červenci a srpnu představili v jičínské knihovně Zuzana Hlušičková a v infocentru Lázní Libverdě, Jiří Albrecht, s fotografiemi tištěnými na plátno. Novou sezónu zahájil klub zářijovým výjezdním zasedáním do obce Vidochov, na výstavu Miloše Pospíšila a následně i do Levínské Olešnice, na výstavu Jakuba Ludvíka, kde společenský sál a občerstvení zajistil Jaromír Tůma. Počátkem září byl uspořádán fotografický výlet do Máchova kraje a koncem září se 4 zájemci zúčastnili již tradičního Svatováclavského plenéru, po letech opět ve Slavkovském lese. V říjnu se kvůli pracovnímu vytížení z klubu odhlásil Jan Šmákal. V listopadu se 4 členové účastnili rozborového semináře fotografické soutěže „Premiéra“ v Hradci Králové. Jiří Albrecht si odvezl dvě ceny a fotografie Miroslava Suchánka byly vystaveny ve dvou výstavních prostorách. Ve stejném měsíci byl uspořádán druhý fotografický výlet do Jizerských hor. Koncem roku ukončil výstavní činnost historických fotografií, ve spodní části klubové skříňky, nejstarší člen klubu, pan Zdeněk Kudrnáč. Novou členkou se stala Iva Lechovská z Jičína.